برچسب: صفحه ورود

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
استاندارد

هنگام ورود به کلاس رمزم را فراموش کردم چیکار کنم؟

در صورتی که رمز عبور خود را فراموش کردید، با مسئول فناوری اطلاعات مدرسه خودتان تماس بگیرید تا آن را مجدد برای شما تنظیم کند. کلیه اختیارات مرتبط با سطوح کاربری در اختیار مدارس است و فراروم به صورت مستقیم هیچ اطلاعاتی را تغییر نمیدهد و همه اطلاعات در اختیار مدرسه میباشد.

Icon