فرصت های شغلی

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape

در فراروم به سمت پیشتاز بودن شعار پیشتازان عرصه پردازش هوشمند دماوند گام برمیداریم. گامی در راستای ایرانی توانمند و پایدار همچون کوه دماوند؛ مبتنی بر علم و تکنولوژی و استفاده از هوشمندی در فرآیندهای پردازشی؛ خلاصه در تولید محصولات هوشمند پیشگام خواهیم بود. فراروم محصول تولید شده با این تفکر است.

لذا سعی میکنیم درس مسیر خلق تولیدات نوین،بهترین‌ها را انتخاب کنیم. ارزشمندترین سرمایه های هر مجموعه توانمندی، اعضای خانواده آن است. لذا در پیشتازان عرصه پردازش هوشمند دماوند و بخصوص فراروم به دنبال افراد توانمند هستیم. اگر احساس کردید که در بخش های ذیل میتوانید عضوی از خانواده ما باشید، حتما اطلاع دهید، خیلی خوشحال میشویم تا خانواده مان را گسترش دهیم.

VueJs

NodeJs

UI/UX

HTML5

لطفا رزومه خود را با عنوان DD-FaraRoom به jobs [at]  fararoom.ir ارسال نمایید

MVC

GIT

PHP

Python

Pytorch

TensorFlow

Django

Laravel

لطفا رزومه خود را با عنوان Dev-FaraRoom به jobs [at]  fararoom.ir ارسال نمایید

Data-center experiences

HP server manipulation

Server Monitoring tools

Openstack

ELK

لطفا رزومه خود را با عنوان DC-FaraRoom به jobs [at]  fararoom.ir ارسال نمایید