ما که هستیم

شرکت دانش بنیان پیشتازان عرصه پردازش هوشمند دماوند با کد ملی ۱۴۰۰۹۵۱۶۰۸۰ با قابلیت رهگیری از سایت دانش بنیان معاونت علمی ریاست جمهوری و نهاد های ذیربط، تولید کننده محصول بومی مدیریت جلسات فراروم و مورد تایید سامانه نوآفرینان وزارت ارتباطات میباشد. این تیم فراروم این شرکت دانش بنیان در بحبوحه کرونا این محصول را بومی سازی و تولید کرده است و پس از تست های مختلف، آن را روانه بازار کرده و تاکنون با بیش از پنجاه و هشت موسسه آموزشی و پژوهشی و چندین دانشگاه برتر کشور و چندین نهاد دولتی و خصوصی بزرگ در حال همکاری است.

 

آیا فراروم اطلاعاتی را ذخیره و پایش نامحسوس میکند؟

 هیچگونه داده ای برای فراروم ذخیره نمیگردد و فراروم دخالتی در ورود یا پایش نامحسوس ندارد و نخواهد داشت. اگر کاربران نیاز داشته باشند که از امکان ضبط جلسات استفاده کنند، میتوانند توسط رکوردهای داخل سیستم این کار را انجام دهند. مدیر جلسه در صورتی که در پلن خود این امکان را داشته باشد، میتواند ضبط خودکار را نیز فعال نماید و صرفا وی دسترسی به داده ها را دارد.

 

چه اطلاعات را فراروم در اختیار دارد؟

کلیه اطلاعات مشترکین فراروم برای امور مشترکین استفاده خواهد شد و این یکی از سیاست های کلیدی فراروم میباشد و حفظ و نگهداری از آنها در بالاترین درجه صیانت از حقوق مشتریان است.