اخذ نمایندگی و عاملیت فروش

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape


شما میتوانید با معرفی پلتفرم آموزش آنلاین فراروم به شرکت ها، موسسات، آموزشگاه ها، مجتمع‌های آموزشی و مدارس در قالب «معرف فراروم» شناخته شوید از این روش همکاری خود را با فراروم داشته باشید و متناسب با پلن های خریداری شده مشتری، پورسانت دریافت کنید.

پلن های نمایندگی فراروم به شرح ذیل می‌باشد:

 

پلنسه ماهه۶ ماهه۹ ماهه۱۲ ماهه
میزان پورسانت همکاری۵% ماه اول پلن۸% ماه اول پلن۱۰% ماه اول پلن۱۵% ماه اول پلن