برچسب: اتصال مجدد به اینترنت

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
استاندارد

اینترنت من هنگام کلاس قطع شده است، چیکار کنم؟

چنانچه اینترنت شما در هنگام تدریس معلم قطع شود، در صورتی که مدت زمان قطعی شما طولانی شود، میبایست مجدد به سایت مدرسه بروید و مجددا به قسمت کلاس های من مراجعه کنید و سپس از آنجا در صورتی که کلاس تمام نشده بود، وارد کلاس شوید.

CLOSE
CLOSE