برگزاری کلاس آنلاین

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape

برگزاری کلاس آنلاین

فراروم امکان  برگزاری کلاس های آنلاین آموزشی و پژوهشی را برقرار کرده است.

  • استفاده از بستر بومی
  • استفاده از ترافیک درون سازمانی
  • قابلیت استفاده از موبایل، تبلت، و انواع تجهیزات
  • پشتیبانی مداوم و آنلاین

فراروم امکان  برگزاری کلاس های آنلاین آموزشی و پژوهشی را برقرار کرده است.