میزبانی مدیریت برگزاری همایش ها، کنفرانس ها و رویدادهای برخط (ویژه ارگان ها، سازمان‌ها، موسسات و نهادهای بزرگ)

 • جلسه مشاوره تنظیم کنداکتور برنامه
 • جلسه آموزشی پیش از رویداد ویژه مدیران و مسئولین جلسه
 • جلسه آموزشی ویژه شرکت کنندگان
 • ارتباط و آموزش شرکت کنندگان رویداد
 • پاسخگویی کاربران بصورت برخط با نرخ تماس تلفنی کالسنتری متناسب با رویداد
 • تخصیص نیروی متخصص جهت حضور کامل در رویداد و راهنمایی و رفع ایرادات و تسهیل برگزاری
 • قابلیت پخش زنده در پلتفرمهای پخش زنده داخلی و خارجی
 • قابلیت ضبط جلسه و مدیریت تخصیص دانلود ضبط جلسات به شرکت کنندگان
 • قابلیت اتصال به سامانه های احراز هویت مرکزی

امکان تخصیص استدیو ویژه رویدادهای برخط (رویدادهای ویژه)

 • تخصیص ابعاد مختلف استدیو ویژه رویداد
 • قابلیت انتخاب دکور مجازی با جدیدترین تکنولوژی های مجازی
 • قابلیت انتخاب دکورهای فیزیکی و تخصیص به برنامه
 • امکان دریافت مشاوره تنظیم کنداکتور و پیشنهاد برنامه
 • امکان هماهنگی و تخصیص مجری های معروف برای برنامه

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر و آشنایی با تعرفه های واحد خدمات مدیریت برگزاری همایش فراروم با ۰۲۱۲۸۴۲۴۶۰۱ تماس بگیرید