برگزاری جلسات مجازی

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape

برگزاری جلسات مجازی آنلاین

این جلسات برای ادارات، سازمان ها و شرکت ها مفید بوده و میتوانند به راحتی ارتباط اینترنتی درون سازمانی برگزار نمایند

  • استفاده از بستر بومی
  • استفاده از ترافیک درون سازمانی
  • قابلیت استفاده از موبایل، تبلت، و انواع تجهیزات
  • پشتیبانی مداوم و آنلاین

این جلسات برای ادارات، سازمان ها و شرکت ها مفید بوده و میتوانند به راحتی ارتباط اینترنتی درون سازمانی برگزار نمایند